Klasyfikacja nicejska dla zgłoszeń znaków towarowych w UE.

ochrona znaków towarowych

Klasyfikowanie znaków towarowych w UE wg klasyfikacji nicejskiej.

W każdej klasie znajduje się nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą. 

Zalecane aby podczas rejestracji ochrony znaków towarowych w UE posługiwać się określonym w klasyfikacji słownictwem.

Klasy 1-34 – określenie towarów

Klasy 35-45 – określenie usług

Aby przeszukać bazy, należy skorzystać z wyszukiwarek:

WYSZUKIWARKA TMclass

WYSZUKIWARKA DesignView

Opłata za zgłoszenie do jednej z klas to 850EUR, druga klasa to opłata 50EUR, a każda następna to 150EUR

Formularz zgłoszenia znaku towarowego

Jakie znaki towarowe można zastrzec?  czytaj CO TO JEST ZNAK TOWAROWY

Należy pamiętać, że samo zgłoszenie nie gwarantuje przyznania ochrony znaku towarowego. Znak towarowy musi spełnić wiele wymogów, aby mógł być zarejestrowany, dlatego zalecamy skorzystanie z usług Rzecznika Patentowego, który przeprowadzi badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.

Zharmonizowane urzędy

Inne urzędy

 • WIPO
 • GDIP AL
 • IIP BIH BA
 • BRUIPO BN
 • INPI BR BR
 • CIPO – OPIC CA
 • IPI CH
 • SAIC CN
 • SIC CO
 • NIPCG GE
 • ILPO IL
 • NIPO NO
 • OAPI OA
 • INDECOPI PE
 • IPOPHL PH
 • IPORS RS
 • ROSPATENT RU
 • USBM SM
 • L´ INNORPI TN
 • TÜRKPATENT TR
 • USPTO US

Uczestniczące urzędy dostarczające dane do TMclass

Design offices

Źródło: EUIPO

PARTNER