Praktyczne linki do serwisów branżowych związane z własnością intelektualną oraz inne przydatne strony.

Urząd Patentowy RP
Europejski Urząd Patentowy (EPO)
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego WE (OHIM)

Światowa Organizacja Własnosci Przemysłowej (WIPO)

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska dla znaków towarowych)

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO):

Opłaty urzędowe do zgłoszeń

Obowiązujące przepisy prawne

 

PARTNER