PATENTportal.pl – ochrona własności intelektualnej,
ang. IP – intellectual property

PATENTportal.pl

Patent – Portal to portal tematyczny związany z propagowaniem tematyki własności intelektualnej, szczególnie są to patenty, licencje, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, prawa autorskie.

Zamierzeniem portalu jest gromadzenie informacji  z tematyki własności intelektualnej, stworzenie miejsca spotkań dla wynalazców, przedsiębiorców, inwestorów i wszystkich zainteresowanych, wdrożeniem własności intelektualnych, wynalazków, pomysłów, patentów, licencji.

Wyniki intelektualnej działalności człowieka określane są WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (IP -Intellectual Property),  definiowane również jako dobra niematerialne, w podziale na dobra przemysłowe oraz własność autorską. Rozwój i znaczenie prawa własności intelektualnej jest wynikiem rozlicznych traktatów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej. Podstawowym sposobem ochrony własności intelektualnej jest przyznanie praw wyłącznych. Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę jak ważnym aktywem jest własność intelektualna, nierzadko jest ona ważniejsza niż aktywa materialne. Posiadanie prawa do patentu czy wzoru przemysłowego, pozwala na zwiększenie konkurencyjności, osiągniecie przewagi na rynku, poprawę wizerunku, argumentów do negocjacji, zabezpieczeń kredytów czy kontraktów, okazję do inwestowania, pomnażanie przepływów finansowych.

Zapraszamy do korzystania z portalu zarówno wynalazców, rzeczników patentowych, jak i osoby związane z biznesem, inwestorów, przedsiębiorców, finansistów. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy w zakresie rozwoju tematyki własności intelektualnej na portalu PATENTportal.pl.

Zachęcamy do lektury!


Redakcja:

PARTNER