Nowy kierunek anglojęzycznych studiów z dziedziny własności intelektualnej.

Nowy kierunek anglojęzycznych studiów z dziedziny własności intelektualnej

Edycja w roku akademickim 2018/2019 – nabór trwa

Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO uruchamia nowy kierunek studiów w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi spełniać następujące wymogi formalne:

  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.
  • wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2

Kierunek obejmuje 3-semestralne studia magisterskie prowadzone w języku angielskim, które oferują połączenie nauki w trybie stacjonarnym z nauczaniem zdalnym (e-learning) oraz praktyk. Cena kursu wynosi odpowiednio 3 500 euro, dla studentów z Polski oraz z Unii Europejskiej cena kursu, oraz 7 000 euro dla studentów z poza Unii Europejskiej.

Szczegółowe dane dotyczące nowego kierunku studiów są dostępne na stronie Urzędu Patentowego RP (UPRP)  oraz na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego pod linkiem http://www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?tresc=podyplom&co=7 oraz Uniwersytet Jagielloński.

 

PARTNER