Rzecznik patentowy. Biuro patentowe. Kancelarie patentowe. Kancelarie prawne.  Dołącz do nas.

Poniżej prezentujemy listę Rzeczników Patentowych współpracujących z Patent Portalem, do których można się zwracać w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Partner Patent Portalu:

Kancelaria Prawno-Patentowa
    KONDRAT i Partnerzy

Biuro główne w Warszawie:

Al. Niepodległości 223/1
02-087 Warszawa

Tel: +48 22 831 12 34
Fax: +48 22 357 98 63

biuro@kondrat.pl
www.kondrat.pl


Współpracujący z Patent Portalem Rzecznicy Patentowi:

Od 2006 r. zarządza Kancelarią KONDRAT i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Lubelskim oraz uniwersytetach w: Leuven, Oxfordzie i Amsterdamie. Wcześniej pracownik departamentu prawnego UKIE oraz adiunkt i wykładowca prawa wspólnotowego na UKSW.

Od kilkunastu lat jest czynnie zaangażowany w tworzenie i interpretowanie prawa farmaceutycznego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego, w tym pierwszego Komentarza do ustawy Prawo farmaceutyczne (Wolters Kluwer, 2016).

Jest prawnikiem rekomendowanym przez szereg międzynarodowych rankingów prawniczych, m.in. Legal 500 EMEA w dziedzinie Intellectual Property oraz Competition/antitrust, przez Managing Intellectual Property “IP Stars” w obszarze Trademark Protection and Patent Protection, przez Chambers Europe oraz World IP Review w obszarze Intellectual Property oraz przez World Trademark Review “WTR1000”.

Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich jak: chemia, farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach patentowych. Jako doktor nauk technicznych posiada rozległą wiedzę z zakresu chemii organicznej. Przez 15 lat zajmowała się pracą naukową w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Jest współtwórcą 7 wynalazków chronionych patentami. Przygotowuje krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe (EP, PCT). Doradza w zakresie walidacji patentów europejskich z zakresu chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny.

Prowadzi postępowania przed urzędami patentowymi: Urzędem Patentowym RP (UPRP) , Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny) i powszechnymi w sprawach cywilnych w zakresie naruszeń prawa do patentu. Sporządza opinie prawne w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej.

Wspiera klientów w realizowaniu programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR.

Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu chemii oraz własności intelektualnej. Prelegentka podczas wielu konferencji i szkoleń z zakresu ochrony patentowej wynalazków m.in. podczas forum Life Science Open Space 2018. Jest rzecznikiem rekomendowanym w dziedzinie Intellectual Property przez Legal 500 EMEA w 2019 r.


Prowadzisz firmę? Dowiedz się, co może dla Ciebie zrobić Rzecznik patentowy.

Szukasz ochrony logo firmy, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, patentu, licencji, praw autorskich? Nie ma co zwlekać. Udostępniamy wiedzę o własności intelektualnej, polecamy renomowane kancelarie patentowe.

Usługi i czynności które oferuje Biuro Patentowe

 

PARTNER