Badanie zdolności patentowej

Badaniem zdolności patentowej jest badanie prowadzone w bazach patentowych oraz w literaturze, a także w popularnych wyszukiwarkach patentowych.

Badanie to ma na celu ustalenie czy oceniane rozwiązanie spełnia przesłanki patentowalności, a więc jest nowe i posiada poziom wynalazczy. Oznacza to konieczność weryfikacji, czy w dostępnych źródłach istnieją rozwiązania identyczne lub podobne, w stopniu szkodzącym uzyskaniu potencjalnej ochrony.

Badanie patentowalności rozwiązania przeprowadza się przede wszystkim w bazach patentowych. Rzecznicy patentowi poza publicznie dostępnymi bazami UPRP, Espacenet czy USPTO, korzystają dodatkowo z baz komercyjnych, które wymiernie ułatwiają pracę na badaniem zdolności patentowej.

Wyniki badania zdolności patentowej przedstawiane są  w raportach, liczących kilkadziesiąt, a nierzadko nawet kilkaset stron. Oprócz prezentacji najbliższych rozwiązań ze stanu techniki, raport z badania patentowego zawiera podsumowanie wyników i ocenę patentowalności rozwiązania.

Badanie zdolności patentowej jest pracochłonne i wymaga wielu godzin pracy doświadczonego rzecznika patentowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@kondrat.pl

 


Autor:

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba,

rzecznik patentowy, partner w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy

tel. (22) 831 12 34, e-mail: magdalena.zieba@kondrat.pl, www.kondrat.pl


PARTNER