Wyniki Patent Index 2021

W 2021 r. Europejski Urząd Patentowy (EPO) otrzymał rekordową liczbę 188 600 wniosków patentowych, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu z rokiem 2020.
Po początkowym szoku związanym z pandemią innowacje powróciły na ścieżkę wzrostu w większości regionów świata i w dwóch trzecich wszystkich dziedzin technologii odnotowano wzrost. Transformacja cyfrowa nadal wywiera wpływ na niemal każdą dziedzinę życia, zgłoszenia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi stanowiły ponad 31% wszystkich europejskich wniosków patentowych. Roczna liczba zgłoszeń patentowych powróciły do poziomu sprzed pandemii w ponad połowie wszystkich dziedzin techniki.

Liczba wniosków patentowych z większości regionów świata wzrosła w porównaniu z rokiem 2020. Świadczy to o tym, że innowacje odbijają się od dna po początkowym szoku wywołanym pandemią. Zdecydowanie największy wzrost odnotowały firmy w Chinach, gdzie liczba zgłoszeń wzrosła czterokrotnie w ciągu dekady.

Najwięcej wniosków złożyły firmy europejskie – około 44% – z Niemiec, Francji i Szwajcarii na czele. Wnioskodawcy z USA złożyli 25% wniosków. Po raz pierwszy ich udział został wyprzedzony przez zgłoszenia z Japonii, Korei Południowej i Chin, głównie dzięki temu, że zgłaszający z Chin zwiększyli swój udział z 7% do 9% w ubiegłym roku. Wydaje się, że przemysł europejski powraca na ścieżkę wzrostu, odnotowując duży wzrost liczby zgłoszeń patentowych dokonywanych przez firmy z krajów nordyckich, Hiszpanii i Włoch. Bardziej umiarkowany wzrost odnotowano w przypadku przedsiębiorstw z innych wiodących gospodarek europejskich, takich jak Szwajcaria, Belgia i Holandia. Niemcy również powróciły na ścieżkę wzrostu, ale tylko nieznacznie.

W ostatnich latach Europejski Urząd Patentowy znacznie skrócił czas oczekiwania na wyniki badań, co doprowadziło do „gwałtownego wzrostu” liczby przyznawanych patentów. Obecnie mamy lepszą terminowość dla wszystkich produktów, bardziej zrównoważony przepływ pracy, więc liczba przyznawanych patentów stabilizuje się.

W 2021 r. wyraźnie dało się zauważyć utrzymujący się boom w dziedzinie technologii cyfrowych.
Najważniejszą dziedziną technologii była komunikacja cyfrowa – z liczbą 15 400 zgłoszeń – wyprzedzając technologie medyczne o mniej niż sto zgłoszeń. Na trzecim miejscu znalazła się technologia komputerowa z liczbą ponad 14 500 zgłoszeń. Łącznie dziedziny związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi stanowią obecnie ponad 31% wszystkich zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego. Skala tego wzrostu jest niezwykła – w przypadku komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych wzrost przekracza 9%. W powiązanych dziedzinach technologii audiowizualnych i półprzewodników wzrost wyniósł ponad 20%.

Spośród 35 dziedzin techniki, w których klasyfikowane są wszystkie zgłoszenia patentowe, w ponad połowie odnotowano wzrost liczby zgłoszeń powyżej poziomu z roku 2019. W przypadku farmaceutyków i biotechnologii odnotowano w ubiegłym roku wzrost o ponad 6,5%, co dowodzi, że w opiece zdrowotnej panuje ożywiona innowacyjność. Również w innych dziedzinach chemii obserwuje się ożywienie, ponieważ ponownie wzrastają inwestycje w badania i rozwój. Liczba zgłoszeń patentowych w niektórych obszarach inżynierii mechanicznej nadal spada, co odzwierciedla stagnację w niektórych konwencjonalnych technologiach.

Wśród największych zgłaszających patenty europejskie cztery firmy z pierwszej dziesiątki to firmy europejskie. Do nich dołączyły Sony z Japonii; Qualcomm i Raytheon Technologies z USA; LG i Samsung z Korei Południowej; oraz Huawei z Chin na pierwszym miejscu, podobnie jak w 2019 r.

 

Źródło:

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/patenting-trends.html

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/statistics/applicants.html

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/statistics/patent-applications.html

 

PARTNER