Porównawcze studium przypadku w zakresie alternatywnych systemów rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen

Opracowanie „Comparative Case Study on Alternative Resolution Systems for Domain Name Disputes

Na stronie Europejskiego Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej, działającego w ramach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zamieszczono opracowanie „Comparative Case Study on Alternative Resolution Systems for Domain Name Disputes”. Ponadto na stronie dostępne jest również streszczenie opracowania w języku polskim.

Internet umożliwił posiadaczom znaków towarowych dostęp do rynków i konsumentów na całym świecie, co wcześniej było niewyobrażalne. Jednocześnie wzrosło jednak także ryzyko, że w internecie padną oni ofiarą naruszenia praw własności intelektualnej i innych rodzajów oszustw. Znaki towarowe są szczególnie podatne na naruszenia w internecie między innymi dlatego, że względnie łatwo mogą zostać włączone do nazwy domeny jako tekst, co może prowadzić do szeregu nadużyć związanych z rejestracją lub stosowaniem nazw domen.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod adresem:

 

PARTNER