Co to jest BADANIE PATENTOWE?

Badanie patentowe, badania patentowe

Co to jest BADANIE PATENTOWE?

Badanie patentowe polega na wyszukiwaniu i analizie informacji patentowej. Badania patentowe obejmują poszukiwania w literaturze patentowej, polegające na analizowaniu zawartych w niej informacji oraz formułowanie wniosków przydatnych przy:

  • ocenie szans ubiegania się o ochronę prawną określonego rozwiązania (na uzyskanie patentu na wynalazek, inaczej też nazywane badaniem zdolności patentowej lub patentowalności rozwiązania);
  • badanie zdolności patentowej wykonuje się dla rozwiązań na poziomie wiedzy z całego świata bez ograniczania do wybranego terytorium;
  • wyborze kierunków badań naukowych mających na celu tworzenie wynalazków;
  • zapewnieniu rezultatom prac naukowo-badawczych tzw. czystości patentowej warunkującej możliwości ich komercyjnego wykorzystania bez narażenia się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich;
  • określenie czystości patentowej jest przydatne podczas wykorzystania znanych rozwiązań przy realizacji własnej działalności, w granicach prawnie dozwolonego naśladownictwa.

 

Badania patentowe dzieli się na:

  • podstawowe, obejmujące rozeznanie patentowe, badanie czystości patentowej, badanie zdolności patentowej oraz kompleksowe badania patentowe, landscape;
  • specjalne, dla potrzeb planowania i prognozowania rozwoju techniki, opracowań normalizacyjnych, potrzeb handlu zagranicznego i rozwoju wynalazczości, a także – badania wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych, i inne.

 

Prowadzeniem badań zajmują się rzecznicy patentowi w związku z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej innowacji technicznych do opatentowania oraz wdrażaniem nowych wyrobów i usług oraz urzędy patentowe w związku rozpatrywaniem zgłoszeń patentowych.

 

Wybrane bazy danych pomocne przy wykonywaniu badań patentowych:

 

Rzecznik Patentowy

Zlecenie wykonania badania patentowego wyspecjalizowanym rzecznikom patentowym może perspektywicznie przynieść znaczne korzyści ekonomiczne, ponieważ w przypadku otrzymania odmowy udzielenia patentu przez Urząd Patentowy, zgłaszający traci bezpowrotnie poniesione wcześniej nakłady finansowe, m.in. na opłaty urzędowe i przygotowanie zgłoszenia. Dlatego też przed formalnym zgłoszeniem wynalazku warto poprzedzić szczegółowe badanie patentowe, aby ocenić realne szanse na uzyskanie patentu na konkretne rozwiązanie oraz jego potencjał komercyjny. Badania czystości patentowej wynalazków pozwalają również na uniknięcie naruszeń cudzych praw wyłącznych.

Współpracujący z PATENTportalem.pl Rzecznicy Patentowi mogą pomóc Ci w przeprowadzeniu kompleksowego badania patentowego oraz w przygotowaniu opisu wynalazku i opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej w celu uzyskania patentu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba
Rzecznik Patentowy, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

tel. +48 (22) 831 12 34, e-mail: magdalena.zieba@kondrat.pl

 


Redakcja:  Karolina Rechnio

Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER