„Wybrane klauzule kontraktowe w umowach z dziedziny własności intelektualnej na tle zasady swobody umów” – prezentacja ze spotkania konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP w dniu 16 stycznia 2019 r. zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne z Panem dr hab. Adrianem Niewęgłowskim, adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UMCS w Lublinie.

W ramach wykładu poruszone zostały między innymi następujące zagadnienia:

  • Zakres swobody umów w prawie własności przemysłowej;
  • Klauzula konkurencyjna;
  • Klauzula bestsellerowa;
  • Opcje w prawie własności intelektualnej.

Uprzejmie informujemy, iż prezentacja ze spotkania dostępna jest pod adresem:

„Wybrane klauzule kontraktowe w umowach z dziedziny własności intelektualnej na tle zasady swobody umów” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP – Adrian Niewęgłowski


Źródło zdjęcia: sxc.hu

PARTNER