Reforma prawa znaków towarowych w Polsce – co się zmieniło?

Prawo znaków towarowych

Nowelizacja prawa znaków towarowych to proces, który zaczął się w Polsce w 2016 r. Zmiany nastąpiły zarówno przy zgłaszaniu znaków towarowych, jak i w procesie ich rejestracji oraz w czasie istnienia ochrony Twojego znaku towarowego. Chcesz wiedzieć, jakie ułatwienia wprowadziła dla Ciebie nowelizacja? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z udziałem asesora Urzędu Patentowego RP, przygotowanego przy współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Reforma prawa znaków towarowych w Polsce

Dzięki filmowi możesz dowiedzieć się:

  • Jaki jest cel nowelizacji prawa znaków towarowych?
  • Co się zmieniło przy zgłaszaniu znaków towarowych?
  • Co się zmieniło w procesie rejestracji znaku towarowego?
  • Co się zmieniło dla właścicieli znaków towarowych?

Cele nowelizacji prawa znaków towarowych i najistotniejsze zmiany

Reforma prawa znaków towarowych ma na celu ułatwienie rejestracji znaków towarowych oraz zarządzanie nimi. Jednocześnie zmniejsza również różnice pomiędzy systemami znaków towarowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Nowelizacja przyspieszyła także procedurę rejestracyjną nawet do 5 miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego.  Urząd nie bada już bowiem samodzielnie kolizji oznaczenia zgłoszonego ze znakami wcześniejszymi. Kolizja pomiędzy znakami badana dopiero, gdy właściciel zarejestrowanego znaku towarowego złoży sprzeciw.

Ponadto nowelizacja ułatwiła przedłużanie ochrony znaków towarowych o kolejne 10-letnie okresy. Co więcej, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem, Urząd Patentowy RP wysyła teraz przypomnienia o przedłużeniu prawa ochronnego.

 

Nowe typy znaków towarowych

Pojawiły się również m.in. nowe typy znaków towarowych takie jak znak multimedialny, czyli znak łączący w sobie zarówno obraz, jak i dźwięk, oraz deseń, czyli znak zawierający regularnie pojawiające się elementy.

Wprowadzono również nową regulację w sprawie znaków towarowych gwarancyjnych. Od teraz nawet osoba fizyczna może zgłosić znak towarowy, który będzie certyfikował dane towary w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji, czy jakości. Takiego znaku nie może jednak używać sam zgłaszający, jeśli produkuje on te same towary czy usługi.

Oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia i określenia tradycyjne dla wina

Ochrona oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i określeń tradycyjnych dla wina również została rozszerzona. Teraz takie oznaczenie może być podstawą do wniesienia sprzeciwu wobec znaku towarowego.

Zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń

Właściciele znaków towarowych otrzymali również więcej uprawnień w celu dochodzenia swoich roszczeń. Uprawniony może zakazać podmiotom trzecim wprowadzania towarów będących w tranzycie, które naruszają jego prawa własności intelektualnej na terytorium każdego z krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo może zwrócić się o zaprzestanie naruszania jego prawa nie tylko do bezpośredniego naruszyciela, ale również do pośrednika.

Informacje i filmy instruktażowe na temat znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Przypominamy również, że na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP znajdują się filmy instruktażowe dotyczące zgłaszania znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, a także używania narzędzia TMclass, pomocnego przy konstruowaniu wykazu towarów i usług załączonego do zgłoszenia znaku towarowego.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej EUIPO Academy Learning Portal, na której znajdują się filmy dotyczące procedury zgłaszania znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w różnych krajach Unii Europejskiej:


Projekt jest współfinansowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w ramach Europejskich Projektów Współpracy


W razie pytań związanych ze znakami towarowymi zapraszamy do kontaktu ze współpracującym z Patent-Portalem Rzecznikiem Patentowym:

dr Mariusz Kondrat

Europejski Rzecznik Patentowy, Adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
tel. +48 22 831 12 34, e-mail: biuro@kondrat.pl


Źródło: https://www.uprp.pl/reforma-prawa-znakow-towarowych-w-polsce-co-sie-zmienilo/Lead02,57,19940,7,index,pl,text/


Redakcja: Karolina Rechnio

Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER