Urząd Patentowy RP ostrzega przed fałszywymi decyzjami oraz świadectwami ochronnymi

Urząd informuje, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech. Dodatkowo do ww. fałszywych decyzji dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych).

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl) lub ze swoim pełnomocnikiem.

Więcej na: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/uwazaj-na-falszywe-decyzje-oraz-swiadectwa-ochronne

PARTNER