Rejestracja wzoru przemysłowego.

wzór przemysłowy jak zarejestrować

Rejestracja wzoru przemysłowego – ochrona na obszarze Unii Europejskiej.

Zanim dokonamy zgłoszenia wzoru , warto :

 • opracować strategię ochrony wzoru
 • zastanowić się czy wzór ma być opublikowany bezpośrednio po rejestracji czy w innym terminie
 • dokonać analizy konkurencji
 • zbadać czy wzór mieści się w jego definicji, a więc czy jest nowy i czy posiada indywidualny charakter
 • przygotować graficzne odwzorowanie wzorów
 • określić klasę EuroLocarno dla każdego zgłaszanego wzoru, którą zaznaczamy w zgłoszeniu, tu wyszukiwarka: (Klasyfikacja lokarneńska to międzynarodowy system klasyfikacji wzorów przemysłowych)
 • Przygotowanie dokładnych i pełnych danych właściciela wzoru

Następnie należy przeszukać bazy wzorów, gdyż wzór już zarejestrowany bądź ujawniony, jest niedostępny do rejestracji,  a więc kto pierwszy ten lepszy. Warto sprawdzić aby nie narazić się w przyszłości na kwestionowanie prawa ochronnego. Warto zaznaczyć, że również niezarejestrowane, a jedynie ujawnione wzory mogą stanowić zagrożenie dla zgłaszanego wzoru. Jak sprawdzić czy wzór przemysłowy jest już zarejestrowany czy ujawniony?

 1. Wyszukiwarka eSearchPlus  wzory wspólnotowe
 2. Wyszukiwarka Designview  wzory wspólnotowe oraz inne krajowe
 3. Kolejna niestandardowa wyszukiwarka, którą polecamy naszym zdaniem, to np. Google czy YouTube, czyli wyszukiwanie w internecie niezarejestrowanych wzorów. Warto na własną rękę wyszukać firm, produktów, które w przyszłości mogą się okazać zagrożeniem dla zgłaszanego wzoru.
 4. Zlecenie dla rzecznika Patentowego

Porównywanie wzoru z innymi – jeśli każdy element zgłaszanego wzoru znajduje się już w innym wzorze, zostają one uznane za identyczne, co pozbawia go określeniem jako nowy. Natomiast jeśli porównywane wzory różnią się kilkoma szczegółami, ale nadal są podobne, stosuję się tu pojęcie – „poinformowany użytkownik”, a właściwie zadane pytanie czy tzw. „poinformowany użytkownik” uzna , ze wrażenie całości wywołane przez dany wzór jest odmienne od tego jakie wywołuje porównywany wzór, już istniejący na rynku? Co ciekawe „poinformowany użytkownik” to niekoniecznie ekspert czy projektant, ale jest to określone jako osoba dysponująca pewną wiedzą.

Prawo pierwszeństwa do wzoru

Każdy kto zgłosi wzór w dowolnym Państwie, może sobie zastrzec pierwszeństwo swoim zgłoszeniem, co daje mu prawo do rejestracji tego wzoru, przy czym dane państwo musi być stroną  Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, pierwszeństwo rozpatrywane jest  w okresie 6 miesięcznym. Można też zastrzec pierwszeństwo podczas pierwszego zgłoszenia.

Zgłoszenie można dokonać samodzielnie w formie elektronicznej w EUIPO lub poprzez Rzecznika Patentowego. Rejestracja trwa zwykle kilka dni, a w tym czasie Urząd sprawdza zgłoszenie pod względem wymogów formalnych (niespójność rysunków, niejasne określenie wzoru, nieprawidłowe opłaty) oraz pod względem merytorycznym, a więc czy wzór przedstawia całość lub część produktu oraz czy nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub czy nie jest niemoralny.

Ważne: Urząd nie sprawdza czy wzór jest nowy i czy ma indywidualny charakter! O unieważnienie wzoru, mogą wystąpić zainteresowani dopiero po jego zarejestrowaniu.

Jeśli wzór spełnił te wymogi, które podlegają sprawdzeniu przez urząd i nie zgłoszono odroczenia publikacji wzoru, ujawnione zostają w publikacji w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych jedynie  numer wzoru, data zgłoszenia, data rejestracji oraz dane zgłaszającego i pełnomocnika

ZWW- Zarejestrowany wzór wspólnotowy (RCD Registered Community Designs) – podlega 5 letniej ochronie i może być ta ochrona przedłużana 4-krotnie, czyli łącznie otrzymujemy 25 lat ochrony, pod warunkiem wnoszenia okresowych opłat co 5 lat.

Niezależnie od tego, czy wzór został zarejestrowany pojedynczo, czy też wraz z innymi wzorami, opłata za przedłużenie rejestracji wynosi:

Po 5 latach – 90 EUR
Po 10 latach – 120 EUR
Po 15 latach – 150 EUR
Po 20 latach – 180 EUR

Wzór przemysłowy jest ważnym aktywem ,które można zbyć lub udzielić licencji.  Czynności zbycia lub udzielenia licencji, należy zgłosić do właściwego urzędu rejestrowego.

 

PARTNER