Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję”

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, którzy mogą otrzymać dofinansowanie na opracowanie nowej strategii wzorniczej w pierwszym etapie oraz na jej zrealizowanie w drugim etapie.
Wnioski można składać od 12 września 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. w pierwszym etapie. Nabór wniosków w drugim etapie trwa od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej działania Wzór na konkurencję.

PARTNER