Najnowszy raport EUIPO/OECD nt. trendów w handlu podrobionymi dobrami

Na podstawie danych z 2016 r. (poprzedni raport obejmował dane z 2013 r.), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowali raport „Studium nt. trendów w handlu podrobionymi i fałszywymi dobrami”.

Specjaliści alarmują, że problem staje się na całym świecie coraz poważniejszy – obecnie sfałszowane towary stanowią bowiem 3,3% światowego obrotu wobec 2,5% wg danych z poprzedniego raportu. W Europie statystyki są jeszcze bardziej niepokojące – aż 6,8% importowanych dóbr zawiera podróbki (w poprzednim raporcie stanowiło to 5%), a ich wartość szacuje się na 121 mld Euro rocznie. Raport zawiera również szczegółowe informacje o tym, czyje prawa własności intelektualnej są najczęściej łamane i jakie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na straty z powodu naruszeń ich praw.

W sprawozdaniu opublikowanym dzisiaj przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje się, że łączna wartość handlu podrobionymi i pirackimi towarami na całym świecie sięga 460mld EUR. Sprawozdanie zatytułowane„Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods” („Tendencje w handlu towarami podrobionymi i pirackimi”) stanowi aktualizację pierwotnej analizy dokonanej przez EUIPO i OECD opublikowanej w 2016 r., w której oszacowano łączną wartość światowego handlu towarami podrobionymi i pirackimi na kwotę do 338 mld EUR. Wzrost globalny jest zatem znaczny. W UE szacuje się, że obecnie 6,8% całkowitego przywozu z państw trzecich to towary podrobione i pirackie o wartości do 121 mld EUR. W porównaniu z szacunkami wynoszącymi 5% przywozu UE, które przedstawiono w sprawozdaniu z 2016 r., stanowi to gwałtowny wzrost. Firmy i przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte problemem podrabiania i piractwa nadal mają siedziby głównie w krajach OECD, takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Japonia, Korea i Zjednoczone Królestwo. Niemniej jednak światowy handel towarami podrabianymi i pirackimi ma wpływ również na rosnącą liczbę przedsiębiorstw zarejestrowanych w innych gospodarkach, w tym w Chinach, Brazylii i Hongkongu.

Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział:

Podrabianie towarów i piractwo stanowią poważne zagrożenie dla innowacji i wzrostu gospodarczego, zarówno na szczeblu UE, jak i międzynarodowym. Wzrost udziału towarów podrabianych i pirackich w światowym handlu; zdecydowanie wskazuje to na konieczność podjęcia skoordynowanych działań na wszystkich szczeblach, aby można było w pełni rozwiązać ten problem.

W sprawozdaniu podkreślono, że towary podrobione i pirackie mogą pochodzić z prawie każdej gospodarki na świecie, czy to bezpośrednio, czy też przez miejsce tranzytu. Niemniej jednak wskazane w sprawozdaniu towary przechwycone przez organy celne wskazują główne kraje i regiony pochodzenia, z których eksportuje się towary podrobione i pirackie. Są to Chiny, Hongkong, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Singapur, Tajlandia, Indie i Malezja.


Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższymi adresami:

Źródło: https://www.uprp.pl/najnowszy-raport-euipooecd-nt-trendow-w-handlu-podrobionymi-dobrami/Lead02,57,19857,7,index,pl,text/


Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*