Zmiana na stanowisku Prezesa Urzędu Patentowego RP

W dniu 9 maja 2019 r. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki powołał Panią Edytę Demby-Siwek na pełniącą obowiązki Prezesa Urzędu Patentowego RP. Wręczenia aktu powołania dokonała osobiście Pani Minister Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Od 2002 do 2019 roku Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej kierowała Pani Prezes Alicja Adamczak – radca prawny i rzecznik patentowy.

Pani Edyta Demby-Siwek jest europejskim i polskim rzecznikiem patentowym, od 2014 roku Dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, a także ekspertem zajmującym się problematyką znaków towarowych. Poprzednio pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prawnego i Wydziału Oznaczeń Geograficznych w tym departamencie.

Na stanowisku Dyrektora Departamentu Znaków Towarowych Pani Edyta Demby-Siwek podejmowała szereg inicjatyw, zajmując się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, a także nadzorem nad wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Przewodniczyła również delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała aktywny udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej. Występowała również jako pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem kilkunastoletniej już pracy w Urzędzie Patentowym RP zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polskim oraz europejskim rzecznikiem patentowym, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej. Zadeklarowana zwolenniczka aktywnej współpracy ze środowiskami użytkowników systemu ochrony własności intelektualnej, w tym zwłaszcza rzeczników patentowych, profesjonalnych pełnomocników, twórców i aplikujących do urzędu patentowego, administracji publicznej, jak i instytucji otoczenia biznesu.


Źródło: https://www.uprp.pl/pani-edyta-demby-siwek-zostala-pelniacym-obowiazki-prezesa-urzedu-patentowego-rzeczypospolitej-polskiej/Lead51,795,19883,7,index,pl,text/


Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER