Raport Innovation Box/ IP BOX

IP BOX

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją raportu „Innovation Box/ IP BOX. Mechanizm działania w Polsce. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie”

Aktualna publikacja zbiera case study wdrożenia mechanizmu Innovation Box w kilkunastu krajach Europy, Izraelu oraz omawia szczegóły rozwiązania IP BOX w Polsce.
.

Czym jest Innovation Box (IP Box)?

Innovation Box w niektórych krajach funkcjonuje pod nazwami Patent Box, Intellectual Property Box lub IP Box.

IP Box w Polsce jest zachętą podatkową, która obowiązuje w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2019 r. na podstawie znowelizowanych przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). IP BOX pozwala płacić znacząco niższy podatek CIT przedsiębiorstwom, które osiągają dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej powstałej w wyniku prowadzenia prac B+R. Rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub w określonych przepisami ustaw podatkowych przypadkach posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej. Daje to możliwości uzyskiwania dodatkowych oszczędności przez okres ochrony rezultatów B=R, czyli dla przykładu dla patentu przez okres 20 lat. Jest to rozwiązanie dostępne zarówno dla małych, średnich, jak i dużych firm, gdyż w przypadku IP BOX nie ma żadnego ograniczenia dla konkretnej wielkości przedsiębiorstw.

W Polsce mamy do dyspozycji szeroki wachlarz instrumentów wsparcia finansowego na projekty B+R (zarówno w postaci dotacji, jak i ulgi podatkowej). Oba mechanizmy skoncentrowane są na fazie badań. Dostępne są również instrumenty współfinansujące inwestycje mające za zadanie wsparcie innowacji (dotacje dla małych i średnich przedsiębiorców lub zwolnienia z podatku dochodowego w Polskiej Strefie Inwestycji). Do tej pory brak było jednak instrumentu, z którego przedsiębiorstwa mogłyby czerpać wieloletnie korzyści z komercjalizacji wyników prac badawczych. Mechanizmem zachęcającym do ochrony know-how może być właśnie stosowany przez wiele krajów europejskich IP BOX (Innovation Box).

Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, opracowane rozwiązanie musi być chronione co najmniej jednym rodzajem kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

  • patent na wynalazek;
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
  • prawo ochronne na wzór użytkowy;
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin;
  • prawo autorskie.

W przepisach znowelizowanych ustaw podatkowych przewidziano także możliwość skorzystania z IP Box dla dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego IP przysługującej podatnikowi na podstawie umowy.

IP Box w Polsce na tle innych krajów posiadających wdrożony Innovation Box posiada relatywnie szeroki katalog kwalifikowanych praw IP, a także bardzo preferencyjną stawkę 5% CIT.  IP Box w Polce wymaga co prawda spełnienia przez przedsiębiorców szeregu wymogów (m.in. prace B+R, ochrona kwalifikowanego IP, osiąganie dochodu z kwalifikowanego IP oraz właściwej ewidencji), ale ze względu na atrakcyjną stawkę podatkową stanowi istotną zachętę.

Raport IP BOX

Raport przygotowali eksperci z firmy Crido w ramach grupy roboczej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji zajmującej się Innovation Box.


Współpracujący z PATENTportalem Rzecznicy Patentowi służą pomocą w skorzystaniu z ulgi IP BOX.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba
Rzecznik Patentowy, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

tel. +48 (22) 831 12 34, e-mail: magdalena.zieba@kondrat.pl


Źródło:

https://www.uprp.pl/zachecamy-do-zapoznania-sie-ze-zaktualizowana-wersja-raportu-innovation-box-ip-box-mechanizm-dzialania-w-polsce-przeglad-aktualnych-rozwiazan-w-europie/Lead02,57,19972,7,index,pl,text/


Redakcja: Karolina Rechnio

Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER