Powiadomienia o zbliżającym się terminie do przedłużenia prawa ochronnego na znaki towarowe

wzór przemysłowy jak zarejestrować
W związku z przygotowaniami do wdrożenia w styczniu 2019 roku przez Urząd Patentowy RP usługi powiadamiania o terminie do przedłużenia prawa ochronnego na znaki towarowe Urząd Patentowy RP prosi o zapoznanie się z informacjami oraz przekazanie niezbędnych danych do przesyłania powiadomień za pośrednictwem formularzy.

Realizując wymagania art. 49 ust. 2 Dyrektywy1 Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Urząd Patentowy RP w styczniu 2019 roku uruchomi usługę e-Powiadomień o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego.

Jednocześnie Urząd Patentowy RP informuje, że pierwsze przesłane powiadomienia będą dotyczyły praw, których data wygaśnięcia przypada w drugiej połowie 2019 roku.

W celu usprawnienia komunikacji Urząd Patentowy RP prosi o wypełnienie formularza:

a. tradycyjnego (do pobrania) formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF

b. elektronicznego (ePUAP)

Przed wypełnieniem formularza należy upewnić się, czy dane uprawnionego do znaku i/lub pełnomocnika w bazach Urzędu Patentowego RP są aktualne (wyszukiwarka Register Plus).

Jeżeli dane są nieaktualne, prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w rejestrze (informacje dotyczące zmian w rejestrze).


1 Obowiązek powiadomienia uprawnionego do znaku towarowego przed upływem okresu ochronnego wynika z konieczności implementacji art. 49 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Przepis tego artykułu brzmi następująco: „Urząd powiadamia właściciela znaku towarowego o wygaśnięciu rejestracji co najmniej sześć miesięcy przed tym wygaśnięciem. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie takich informacji.” Przedmiotowa Dyrektywa weszła w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Polska zgodnie z art. 54 ww. Dyrektywy jest zobligowana do zaimplementowania jej postanowień do krajowego porządku prawnego w ciągu trzech lat od jej opublikowania (ostateczny termin to 14 stycznia 2019 roku).


Źródło:

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*