Nowe wspólne studia magisterskie Urzędu Patentowego RP, Uniwerystetu Jagiellońskiego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej “Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies”

Urząd Patentowy RO wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO uruchamia nowy kierunek studiów w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Jest to drugi w Europie i 7 na świecie tego typu program organizowany pod patronatem WIPO Academy.

Nowy kierunek studiów stanowi unikalną ofertę edukacyjną na poziomie studiów magisterskich dla osób zainteresowanych specjalizacją w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie prawa własności intelektualnej w kontekście szeroko rozumianych nowych technologii.

Studia „Intellectual Property and New Technologies” oferują ogólne i specjalistyczne kursy prowadzone przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wiodących ośrodków naukowych z zagranicy specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii. Są realizowane są w całości w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy na arenie międzynarodowej.

Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule, w której zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są wyłącznie w 2 semestrze. Propozycja skierowana jest m.in. do prawników, rzeczników patentowych, pracowników przedsiębiorstw z branży nowych technologii pragnących zdobyć dodatkowe wykształcenie i specjalizację w dziedzinie objętej profilem studiów.

Urząd Patentowy RP pragnie podkreślić, że uruchomienie wspólnego programu studiów magisterskich w zakresie prawa własności intelektualnej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz WIPO – największą na świecie organizacją zajmującą się problematyką własności intelektualnej – stanowi bardzo znaczące wydarzenie zwiększające potencjał Polski w zakresie kształcenia kadr niezbędnych dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej posiada wyspecjalizowaną komórkę WIPO Academy odpowiedzialną za kwestie związane z kształceniem w zakresie własności intelektualnej, która współpracuje z najbardziej znaczącymi instytucjami edukacyjnymi na całym świecie. Decyzja o nawiązaniu formalnej współpracy WIPO Academy z Uniwersytetem Jagiellońskim jest więc bardzo istotna dla znaczącego poszerzenia oferty edukacyjnej dostępnej w Polsce i stanowi wyraz uznania dla wysokich standardów nauczania w polskim szkolnictwie wyższym, efektywnej polityki kształcenia w obszarze prawa własności intelektualnej oraz innowacyjności, realizacji celów Białej Księgi, a także dotychczasowych działań upowszechniających wiedzę w tym zakresie prowadzonych przez Urząd Patentowy RP.

Więcej informacji o studiach na stronie internetowej oraz broszurze:

http://www.wpia.uj.edu.pl/ip

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf

http://www.wpia.uj.edu.pl/documents/41601/139659412/IPNT-2018-wipoju.pdf/48d258aa-04d3-43c1-a211-0983a2d1eaf3

Dodatkowych informacji udziela koordynator studiów dr Justyna Ożegalska-Trybalska pod adresem: e-mail: ip@uj.edu.pl


Źródło:

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*