Seria konkursów INNOWATOR

SERIA KONKURSÓW INNOWATOR

Konkursy z serii INNOWATOR są skierowane do przedsiębiorców reprezentujących sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), którzy mogą się wykazać innowacyjnymi rozwiązaniami, wprowadzonymi w ciągu ostatnich kilku lat i stosowanymi w firmie. Nabór dokumentacji konkursowej odbywa się, co roku, zwykle w pierwszym lub drugim kwartale. Poszczególne konkursy mają charakter regionalny i są podzielone ze względu na lokalizację. Na szczególne uwzględnienie zasługują:

  • Innowator Mazowsza

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  1. Młoda Innowacyjna Firma – dla przedsiębiorców z sektora MŚP lub osób prowadzących działalność na terenie Województwa Mazowieckiego nie dłużej niż 10 lat posiadających innowacyjne rozwiązania, wprowadzonymi w ciągu ostatnich 5 lat i stosowanymi na co dzień w firmie.
  2. Innowacyjny Młody Naukowiec – dla osób mieszkających na Mazowszu, które mają nie więcej niż 39 lat i właśnie zakończyły przewód doktorski lub uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich 3 lat.

Status konkursu: Nabór dokumentów konkursowych do X edycji konkursu zakończył się 11 maja 2018 r. Trwa ewaluacja. Następny prawdopodobny nabór: pierwsza połowa 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulamin oraz wzory formularzy odpowiednie dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie Konkursu INNOWATOR MAZOWSZA.

  • Innowator Śląska

Konkurs jest organizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości Rozwoju w ramach projektu „Enterprise Europe Network”.

Status konkursu: Nabór dokumentów konkursowych do X edycji konkursu zakończył się 31 maca 2018 r. Trwa ewaluacja. Następny prawdopodobny nabór: pierwsza połowa 2019 r. Zgodnie z dokumentacją konkursu, Innowator Śląska skierowany jest do tych przedsiębiorców i instytucji z siedzibą na terenie Śląska oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne, którzy wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich 3 lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego). Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach:

  1. mikro przedsiębiorca
  2. mały przedsiębiorca
  3. średni przedsiębiorca
  4. instytucja sektora badawczo-rozwojowego

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu dostępne są na stronie Konkursu INNOWATOR ŚLĄSKA.

  • Innowator Małopolski

Konkurs na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo z siedzibą w Małopolsce jest organizowany przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej przy współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach: firma mikro, firma mała, firma średnia oraz start-up.

Firmy zgłaszające swój udział w konkursie powinny wykazać się opracowaniem własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii.

Status konkursu: Nabór dokumentów konkursowych do 12 edycji konkursu zakończył się 30 kwietnia 2018 r. Trwa ewaluacja. Następny prawdopodobny nabór: pierwsza połowa 2019 r. Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulamin oraz wzory formularzy odpowiednie dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie.

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*