Komercjalizacja badań naukowych

Programy NCBiR wspierające komercjalizację badań

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zostało powołane 2007 roku do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Misją NCBiR jest wspieranie jednostkę naukowych oraz przedsiębiorców w komercjalizacji wyników badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki.

Centrum realizuje swoje zadania samodzielnie poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji, a także we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Typy programów NCiBR:

 • Programy strategiczne
 • Programy krajowe
 • Programy i projekty – obronność i bezpieczeństwo
 • Programy międzynarodowe
 • Fundusze europejskie

Szczegółowe informacje o poszczególnych programach i konkursach są dostępne na stronie Centrum (http://www.ncbr.gov.pl/). Na szczególną uwagę zasługują następujące konkursy:

Kreator Innowacyjności

Program Kreator Innowacyjności został ustanowiony do dofinansowania projektów mających na celu:

 • tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji nowoczesnych technologii;
 • przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną w uczelniach;
 • tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach badań naukowych;
 • zakup usług doradczych i szkoleniowych lub świadczenie usług doradczych i szkoleniowych;
 • udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami;
 • działalność informacyjno-promocyjną polegającą na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej

Typ i status konkursu: Program krajowy. Obecnie konkurs jest zakończony i trwa analiza raportów rocznych i/albo końcowych. Nabór zamknięty. Więcej informacji na Kreator Innowacyjności.

Patent Plus

Celem projektu jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyznane dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
 • analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową; opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku;
 • zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC;
 • zgłoszenie wynalazku w trybie PCT;
 • wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent.

Typ i status konkursu: Program krajowy. Obecnie konkurs jest zakończony i trwa analiza raportów rocznych i/albo końcowych. Nabór zamknięty.

Więcej informacji na Patent Plus.

InnoNeuroPharm

Konkurs 3/1.2/2018 InnoNeuroPharm skierowany jest do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorców z polskiego sektora farmaceutycznego. Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Szczegółowe wymagania konkursu wskazują, że dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Typ i status konkursu: Program finansowany z funduszy europejskich. Nabór otwarty, wnioski można składać od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na InnoNeuroPharm.

INNOMOTO

Konkurs 2/1.2/2018 INNOMOTO skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego składających wniosek o dofinasowanie samodzielnie lub w konsorcjum. Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Przy czym konkurs INNOMOTO jest programem sektorowym ukierunkowanym na następujące obszary badawcze:

 • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
 • innowacyjne pojazdy i napędy;
 • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Szczegółowe wymagania konkursu wskazują, że dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Typ i status konkursu: Program finansowany z funduszy europejskich. Nabór wniosków został przedłużony, wnioski można składać od 11 maja do 10 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na INNOMOTO.

 

INNOship

Konkurs INNOship jest programem sektorowym skierowanym do przedsiębiorstw z sektora stoczniowego składających wniosek o dofinasowanie samodzielnie lub w konsorcjum. W ramach konkursu dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Przy czym projekty ubiegające się o finansowanie w ramach programu INNOship muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów badawczych:

 • nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających;
 • rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza;
 • opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową;
 • opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Typ i status konkursu: Program finansowany z funduszy europejskich. Nabór wniosków został przedłużony, wnioski można składać od 30 kwietnia do 30 lipca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na INNOship.

Powyższe informacje opracowano wyłącznie na podstawie informacji o konkursach dostępnych na stronie NCBiR (http://www.ncbr.gov.pl/).

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*