Info Day: Wsparcie innowacji w programie Horyzont Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. PR Horyzont Europa zaprasza na wirtualny dzień informacyjny ( 26 marca 2021) poświęcony instrumentom i ekosystemowi wsparcia innowacji w ramach programu Horyzont Europa (w latach 2021-2027).

Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby konkurować na światowych rynkach coraz bardziej definiowanych przez nowe technologie. Innowacyjna Europa, czyli III filar programu, to odpowiedź Komisji Europejskiej na tę potrzebę.

Dzień informacyjny zostanie podzielony na dwie części, w których przedstawimy:

  • Europejską Radę ds. Innowacji (EIC),
  • Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE).

Goście z Komisji Europejskiej przedstawią możliwości i zasady pozyskania komisyjnego wsparcia na rozwój innowacji.

Niezależnie czy jesteś na etapie prac badawczych w laboratorium, czy myślisz o ekspansji na rynek – program Horyzont Europa jest dla Ciebie.

REJESTRACJA

 

PARTNER