Finansowanie biznesu

Finansowanie biznesu a Własność intelektualna w biznesie.

Własność intelektualna to aktywa niematerialne, często ważniejsze niż aktywa materialne. link

Doskonałym sposobem na nowy biznes, czy też rozwój obecnego jest nabycie własności intelektualnej (np. wzór przemysłowy dotyczący mebli, urządzeń). Zastrzeżony wzór daje możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, zablokowania importu towarów naruszających zastrzeżenie na danym obszarze i kreowanie własnej marki, co z pewnością przełoży się na zadowalające przepływy finansowe, przy właściwej organizacji przedsiębiorstwa i strategii marketingowej. Jednak trudniejszym wyborem przed jakim stają przedsiębiorstwa jest decyzja dotycząca pozyskania kapitału na rozwój działalności i formy finansowania. Te najbardziej znane to:

Sposoby finansowania biznesu

  • kredyty bankowe
  • leasing operacyjny
  • leasing finansowy
  • finansowanie poprzez uzyskane dotacje
  • uzyskanie pożyczki
  • crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
  • fundusze venture capital
  • aniołowie biznesu
  • inkubatory przedsiębiorczości

Alternatywą dla małych i średnich przedsiębiorstw jest rynek kapitałowy „Emisja akcji” lub „Emisja obligacji”. O ile emisja akcji jest dość powszechną to emisja obligacji jest ostatnio staje się dość popularna. Obligacje podobnie jak akcje poświadczają nabywcy iż udzielił „pożyczki” emitentowi a ten zobowiązuje się wypłacać odsetki i zwrócić kapitał, z tym że obligacje nie dają prawa własności do przedsiębiorstwa i nie umożliwiają właścicielowi obligacji wpływać na decyzje przedsiębiorstwa. Zaletą obligacji jest to iż zobowiązanie do spłaty można dowolnie określić a nabywca je akceptuje wchodząc w ich posiadanie.

Rozwój biznesu, który zakłada wdrożenie nowej technologii, procesu, wynalazku czy innych praw własności przemysłowej a także chęć skorzystania z finansowania powiązanego często z dotacjami, powinno się poprzedzić kompleksowym audytem, który profesjonalnie oceni oczekiwaną innowacyjność. Audyt pozwoli tez na ocenę możliwości powstawania konkurencyjnych produktów powiązanych z daną własnością intelektualną i wdrażaną technologią.

PARTNER