Wydarzenia branżowe. Szkolenia. Konferencje z własności intelektualnej.


„Nowe rodzaje znaków towarowych – wyzwania i przyszła praktyka” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

4 grudnia 2018 r.
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w formule warsztatowej z Panią Edytą Demby-Siwek, Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych Urzędu Patentowego.

W ramach warsztatu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • definicje poszczególnych rodzajów znaków towarowych oraz przesłanki ich rejestracji;
  • sposoby przedstawienia nowych rodzajów znaków w zgłoszeniach do Urzędu Patentowego RP;
  • wymagania techniczne związane z dokonywaniem zgłoszeń nowych rodzajów znaków.

Warsztat odbędzie się dnia 4 grudnia 2018 r. (wtorek), w godz. 13:00-15:00, w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

PARTNER