Wydarzenia branżowe. Szkolenia. Konferencje z własności intelektualnej.


37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie

17-21 września 2018 r.
Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do udziału w 37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, które odbędzie się w dniach 17-21 września br. w Cedzynie k/Kielc.

W ramach seminarium zaprezentowanych zostanie wiele kwestii niezwykle istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w placówkach naukowych, dotyczących między innymi: transferu technologii, ochrony wyników badań naukowych, prowadzenia analiz patentowych, procedur uzyskiwania ochrony patentowej, naruszeń praw własności przemysłowej, jak również prawa autorskiego. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej.

Podczas seminarium zaplanowano również analizę studium przypadków z udziałem ekspertów urzędów patentowych: polskiego i europejskiego, a także warsztaty dotyczące wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metody TRIZ oraz konstruowania umów w zakresie prawa autorskiego.

Seminarium odbywa się w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego oraz ustanowienia zawodu rzecznika patentowego. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Jubileuszu zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Szczegółowych informacji na temat zgłoszeń oraz organizacji Seminarium udziela p. Grażyna Krawczyk, e-mail: gkrawczyk@uprp.pl


Źródło: https://www.uprp.pl/37-seminarium-rzecznikow-patentowych-szkol-wyzszych-w-cedzynie/Lead02,58,19696,7,index,pl,text/


Konferencja „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”

8-9 października 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation” organizowanej przez Urząd Patentowy RP, Instytut Nauk Prawnych PAN i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Jest to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i systemu ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich.

Konferencja jest wydarzeniem międzynarodowym, na które zapraszamy zarówno naukowców jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Celem konferencji jest omówienie podstawowej funkcji prawa patentowego w zakresie stymulowania innowacji. Ponadto w programie znajduje się wiele aktualnych zagadnień i tematów dotyczących zarządzania własnością intelektualną i jej komercjalizacją. Panele konferencyjne zostały również zorganizowane wokół konkretnych sektorów, takich jak prawo farmaceutyczne, rolnictwo, ITC etc.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie konferencji.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Rejestracja pozostaje otwarta do 30 września 2018 r.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.


Źródło: https://www.uprp.pl/konferencja-rethinking-patent-law-as-an-incentive-to-innovation/Lead02,58,19745,7,index,pl,text/


PARTNER