Usługi Rzecznika patentowego.

Rzecznik patentowy – Jakich czynności dokonuje?

Urząd Patentowy wydaje rzecznikowi patentowemu, wpisanemu na listę rzeczników patentowych, legitymację, która potwierdza prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”.

Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom. 3. Rzecznik patentowy ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki rzecznika patentowego i z należytą starannością.

Rzecznik patentowy i aplikant podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu rzecznika patentowego i innych obowiązków określonych w ustawie, w szczególności za czyny sprzeczne ze ślubowaniem lub z zasadami etyki rzecznika patentowego

Rejestracja własności intelektualnej

 • Badania zdolności patentowej
 • Badania czystości patentowej
 • Zgłoszenia wynalazków
 • Ochrona przed zarzutem naruszania obcych praw wyłącznych
 • Spory patentowe
 • Badania, monitorowanie znaków towarowych
 • Monitoring działań konkurencji
 • Uzyskanie świadectw ochronnych
 • Monitorowanie płatności urzędowych
 • Audyty prawne, analizy
 • Strategie patentowe

 

Polecamy sprawdzone kancelarie Rzeczników patentowych [link]

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*