Opłaty zgłoszeniowe i ochronne opublikowane przez Urząd Patentowy.

Opłaty zgłoszeniowe i ochronne opublikowane przez Urząd Patentowy.

Opłaty zgłoszeniowe publikowane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku. na terenie Polski.

I

Opłaty jednorazowe
Reklama

1

Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
– w jednej klasie towarowej
– za każdą następną klasę towarową
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%
Dotyczy także zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste

 
450,00
120,00

 

 

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 

100,00 

2

Od zgłoszenia znaku towarowego w postaci elektronicznej dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
– w jednej klasie towarowej
– za każdą następną klasę towarową
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%
Dotyczy także zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste 

400,00
120,00

 

 

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 

100,00 

3

Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
UWAGA: Nie dotyczy wniosków o zwolnienie z opłaty.
– w jednej klasie towarowej
– za każdą następną klasę towarową

200,00
100,00

4

Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
UWAGI: Nie dotyczy wniosków o zwolnienie z opłaty.
Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.
– w jednej klasie towarowej
– za każdą następną klasę towarową

200,00
150,00

5

Od wniosku o podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie wydzielone
UWAGA: Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste

550,00

6

Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – za każde prawo ochronne (art. 1621)

600,00

7

Od wniosku o odroczenie opłaty

60,00

8

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

80,00

9

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
– w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)
– w związku z wydaną decyzją
– w związku z wydaną decyzją po rozstrzygnięciu sprzeciwu

50,00
100,00
1000,00

10

Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym 

90,00 

11 

Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego 

100,00 

12 

Za wyciąg z rejestru:
– zawierający aktualny stan prawny
– uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone 

60,00
100,00

13 

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 

60,00 

14 

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany 

70,00 

15 

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 pwp) – za każdy dodatkowy adres 

300,00 

16 

Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 

600,00 

17 

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1000,00 

źródło: UPRP

Można samemu dokonywać zgłoszeń lub korzystać z usług rzecznika patentowego, wtedy należy się liczyć z dodatkowymi kosztami za jego usługi. 

Rzecznik patentowy cennik

Niestety nie istnieje oficjalny urzędowy cennik. Opłaty za swoje usługi Rzecznik ustala indywidualnie z klientem, są tez ustalone prawnie stawki minimalne (art.13, ustawy o rzecznikach patentowych z 11 kwietnia 2001 r. , Rozp. Min.Sprawiedliwości nr 212 z 2 grudnia 2003 w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych)

Warto pamiętać, że w przypadku zgłoszeń w języku obcym, opłaty mogą znacznie wzrosnąć

Inne tabele opłat

Patent europejski  European Patent Office

U.S.A.  USPTO

Madrid system (znaki towarowe) WIPO

Znaki towarowe EUIPO

Wzory przemysłowe EUIPO

 

 

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*