Najnowszy raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie kosztów naruszeń praw własności intelektualnej

Z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Podrabianiu Produktów, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował sprawozdanie dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej. Biorąc pod uwagę powagę i skalę zjawiska, jak również kompleksowy charakter raportu, zachęcamy w imieniu autorów do zapoznania się z tym istotnym opracowaniem.

Z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że każdego roku w całej UE straty z powodu podrabiania produktów w 13 sektorach gospodarki wynoszą 60 mld euro.

W ciągu ostatnich 5 lat EUIPO śledziło koszty ekonomiczne podrabiania produktów w sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej.

Obecne dane pokazują, że bezpośrednie straty roczne w tych sektorach wynoszą 60 miliardów euro, co odpowiada 7,5% sprzedaży, w wyniku obecności podrobionych produktów na rynku. Łączne straty są równoważne są 116 euro na obywatela UE rocznie. Ponieważ legalni producenci produkują mniej niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają oni tym samym mniej pracowników. Przekłada się to na utratę 434 000 miejsc pracy w poniżej 13 wymienionych sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i walizki, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, środki farmaceutyczne, pestycydy, smartfony, baterie i opony.

W sprawozdaniu szacuje się, że w związku z obecnością podrabiania produktów, 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie.

Jest to równowartość około 2,7 miliarda EUR (11,4 mld PLN) lub 72 EUR (301 PLN) na jednego mieszkańca Polski rocznie.

Dane te stanowią część cyklu prac badawczych prowadzonych przez EUIPO w ciągu ostatnich 5 lat i po raz pierwszy zostały opublikowane w jednym sprawozdaniu.

Przedstawiony raport podsumowujący łączy również badania nad wpływem własności intelektualnej na gospodarkę UE oraz koszty podrabiania produktów i piractwa na handel międzynarodowy. Analiza dokonuje również syntezy działań podejmowanych w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez organy krajowe, regionalne i międzynarodowe.
Sprawozdanie podsumowujące w sprawie naruszenia praw własności intelektualnej za 2018 r. (streszczenie po polsku)

Szkody gospodarcze wyrządzone podrabianiem produktów w 13 sektorach:

w Polsce;

– w poszczególnych krajach Unii Europejskiej:

Oficjalny komunikat prasowy


Źródło:

https://www.uprp.pl/najnowszy-raport-urzedu-unii-europejskiej-ds-wlasnosci-intelektualnej-euipo-w-sprawie-kosztow-naruszen-praw-wlasnosci-intelektualnej/Lead02,57,19665,7,index,pl,text/

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*