Kwartalnik Urzędu Patentowego RP – numer 3/2018 oraz wydanie specjalne

„Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” jest czasopismem skierowanym do pracowników UPRP oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami funkcjonowania Urzędu i zagadnieniami ochrony własności przemysłowej.

26 listopada w Kwartalniku Urzędu Patentowego RP opublikowany został artykuł autorstwa ekspertów współpracujących z PATENTportalem, tj. Andrzeja Przytuły, adwokata i partnera z Kancelarii KONDRAT oraz Natalii Dyda, radcy prawnego z Kancelarii KONDRAT, pt. „Rejestracja koloru per se i kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego”.

Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy typu kolor per se albo kompozycję kolorystyczną wymaga wykazania posiadania tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Proces uzyskiwania przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej to proces wieloletni, stosunkowo trudny i możliwy do przeprowadzenia jedynie w sytuacji, gdy zgłaszający świadomie podejmował działania związane z inwestycjami marketingowymi, bazując na określonej kolorystyce, a następnie przygotował do zgłoszenia odpowiedni materiał dowodowy. W perspektywie kilku, kilkunastu lat może on mieć szansę na rejestrację wybranej kompozycji kolorystycznej czy nawet pojedynczego koloru. (…)

Cała publikacja dostępna na stronie UP RP: https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/96/07/96070/3_2018_KWARTALNIK.pdf

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP dostępne jest również okolicznościowe wydanie specjalne Kwartalnika opracowane z okazji 100. rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego RP, ustanowienia ochrony własności przemysłowej w odrodzonej Polsce oraz zawodu rzecznika patentowego, poświęcamy historycznym aspektom powstania i działania Urzędu oraz kształtowaniu się systemu ochrony własności przemysłowej.

Wydanie specjalne Kwartalnika Urzędu Patentowego RP dostępne jest pod adresem: https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/96/14/96147/kwartalnik_100_lat_wydanie_specjalne.pdf

Dynamiczny rozwój bardzo zróżnicowanych form i przejawów twórczości intelektualnej związanej z nauką, techniką i przedsiębiorczością sprawia, że rola Urzędu Patentowego RP nie ogranicza się jedynie do zadań związanych z orzekaniem i podejmowaniem decyzji. Wypełniając swoją misję, Urząd jest także ośrodkiem wspierającym rozwój innowacyjności, upowszechniającym wiedzę o ochronie własności przemysłowej, inspirującym inicjatywy ukierunkowane na transfer technologii oraz podejmującym wiele innych działań służących zwiększaniu potencjału innowacyjnego w Polsce.

Realizując tak złożone zadania pracownicy Urzędu Patentowego RP mają do dyspozycji własne czasopismo, na łamach którego publikowane są materiały związane z teorią i praktyką ochrony własności przemysłowej. „Kwartalnik” stanowi także forum wymiany informacji oraz poglądów dotyczących rozwoju nauki, techniki i gospodarki. „Kwartalnik”, jako czasopismo wewnętrzne, dużo uwagi poświęca także sprawom pracowniczym, socjalnym oraz organizacyjnym. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pobrania dostępnych numerów „Kwartalnika” pod adresem: https://www.uprp.pl/kwartalnik/Lead03,642,1853,1,index,pl,text/


Źródło zdjęcia: freeimages.com

PARTNER

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*